Gumarcris

Catalan Icon

GUMARCRIS

Apreciat client

Després de més de 50 anys dedicats al sector de la il·luminació, i amb una llarga experiència en la manipulació i decoració del vidre, Gumarcrís tanca les seves portes per la jubilació dels seus tres socis. Els agraïm la confiança dipositada en nosaltres al llarg de tots aquests anys, la qual ens ha permès créixer laboral i personalment.

Deistgem haver pogut il·luminar els seus millors moments!

Spanish Icon

GUMARCRIS

Apreciado cliente

Después de más de 50 años dedicados al sector de la iluminación y con una larga experiencia en la manipulación y decoración de cristal, Gumarcris cierra sus puertas por la jubilación de sus tres socios. Les agradecemos la confianza depositada en nosotros a lo largo de estos años, la cual nos ha permitido crecer tanto laboral como personalmente.

Deseamos haber podido iluminar sus mejores momentos!

English Icon

GUMARCRIS

Dear customer

After more than 50 years devoted to lighting and, with a wide experience in the glass handling and decoration, Gumarcrís is closing its doors owing to the retirement of its three associates. We thank you for the trust set on us during all these years, trust that has enabled our labour and personal successes.

We hope having illuminated your best moments!

©2019-Gumarcris TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
home